تبدیل زباله به سوخت

تبدیل ضایعات به سوخت توسط مبتکران استرالیایی

0
در دنیایی از منابع در حال تقلیل,ضایعات یکی از گزینه های بی خطر محسوب می شود. هر استرالیایی بیش از 2000 کیلو ضایعات در...