کمان سفید

پدیده نادر کمان سفید در اسکاتلند

0
ملوین نیکسون , عکاس اهل اسکاتلند , عکسی از پدیده نادر کمان سفید در اسکاتلند ثبت کرده . نیکسون می گوید : من بیش...