بزرگترین دشت نمکی جهان

تجربه پیاده روی در بزرگترین دشت نمکی جهان

0
در سال 2015 بود که " ماتئوس " ماجراجویی عجیبی رو انتخاب کرد , ماتئوس تصمیم گرفت تا بزرگترین دشت نمکی جهان " سالار...