پایتخت فلفل جهان

پایتخت فلفل قرمز جهان

0
خانه‌های روستایی در صربستان در ماه‌هایی از سال به رنگ قرمز فلفلی در می‌آید , ساکنان روستای «دونجا لاکاسنیکا» که شغل اصلی‌شان کشت فلفل...