فلسطین اشغالی

تصاویری از فلسطین اشغالی

0
فلسطین اشغالی برای اشاره به یکی از موارد زیر بکار می‌رود:سرزمین‌های اشغال‌شده توسط اسرائیل، که در جنگ ۱۹۶۷ از سرزمین تاریخی فلسطین جدا...