نقشه متروی مکزیکو سیتی

نقشه متروی مکزیکو سیتی

0
متروی مکزیکو سیتی (اسپانیایی: Metro de la Ciudad de México) سیستم قطار شهری زیرزمینی در شهر مکزیکو سیتی، مکزیک است. این مترو که در تاریخ...
نقشه متروی مونتری

نقشه متروی مونتری

0
متروی مونتری (اسپانیایی: Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey) سیستم قطار شهری زیرزمینی در شهر مونتری، مکزیک است. این مترو که در سال ۱۹۹۱ تأسیس شده،...