کره شمالی

تصاویری از مرموزترین کشور جهان , کره شمالی

0
کره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق کره(جمهوری دموکراتیک مردم کره)، کشوری است در بخش شمالی شبه‌جزیره کره در شرق آسیا. پایتخت و...

تصاویری از مرموزترین کشور جهان , کره شمالی

0
کره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک خلق کره(جمهوری دموکراتیک مردم کره)، کشوری است در بخش شمالی شبه‌جزیره کره در شرق آسیا. پایتخت و...