گزارشی از پیشواز مسکو برای جشن کریسمس

0
578

مسکو نورباران و زیباتر از همیشه در انتظار سال نو میلادی

مسکو در آستانه کریسمس
نورپردازی جشن و کلیسای پاکروفسکی در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
بازدیدکننده بازار مکاره « گوم» در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
فروشنده در بازار کاج « گوم» در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
بازار مکاره « گوم» در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
ساکنان شهر در حال گردش در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
دختری در بازار مکاره « گوم» در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
گوی های روشن سال نو در ساحل رودخانه مسکو در مرکز کاری « مسکوا سیتی» مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
دختری در زمان روشن کردن آزمایشی نورپردازی سال نو « جنگل موزیکال» در میدان پوشکین مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
بازار مکاره « گوم» در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
عابران در میدان پوشکین مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
فروش سوغاتی ها در بازار مکاره « گوم» در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
دختری در بازار مکاره « گوم» در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
روشن کردن آزمایشی نورپردازی سال نو « جنگل موزیکال» در میدان پوشکین مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
لوازم تزیینی کاج در کوچه « کامرگرسکی» مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
چراغانی سال نو در میدان پوشکین در مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
چراغانی سال نو و برج اسپاسکی کرملین مسکو در میدان سرخ .
مسکو در آستانه کریسمس
شهروندان در حال اسکیت روی یخ در زمین یخ بازی در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
بازار مکاره « گوم» در میدان سرخ مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
روشن کردن آزمایشی نورپردازی سال نو « جنگل موزیکال» در میدان پوشکین مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
ویترین تزیین شده سال نو در خیابان « تورسکوی» در مسکو .
مسکو در آستانه کریسمس
درهای شیشه ای تزیین شده برای سال نو در مرکز مسکو .
تبلیغاتجهانگردعکس روزفروشگاه اینترنتی ژیوارتبلیغاتایرانگردی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید